Επίσης απαραίτητη εργασία στο λεβητοστάσιο θεωρούμε και την τοποθέτηση αντιστάθμισης

Με τον όρο αντιστάθμιση, στις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης με νερό ως μέσο μεταφοράς της θερμότητας, εννοούμε τη λειτουργία ρύθμισης της θερμοκρασίας προσαγωγής του θερμού νερού ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Η συσκευή αντιστάθμισης παρακολουθώντας συνεχώς τις καιρικές συνθήκες καθώς και την θερμοκρασία νερού του λέβητα προγραμματίζει τη λειτουργία της θέρμανσης κατά την διάρκεια όλης της ημέρας, στέλνοντας τη σωστή θερμοκρασία νερού στα σώματα χωρίς να χρειάζεται την επέμβαση κανενός άλλου. Έτσι ο καυστήρας δεν λειτουργεί τις ίδιες ώρες συνολικά κάθε μέρα αλλά μόνο όσες ώρες χρειάζεται, επιτυγχάνοντας τη μέγιστη δυνατή οικονομία καυσίμων και θέρμανση όλη την ημέρα με σταθερή εσωτερική θερμοκρασία.

Η αντιστάθμιση μας δίνει την δυνατότητα αύξησης των ωρών λειτουργίας της θέρμανσης, γιατί ελέγχει την λειτουργία του καυστήρα με βάση την εξωτερική θερμοκρασία, έτσι ώστε να διατηρείται η θερμοκρασία χώρου σταθερή στους 20-22 βαθμούς c αυξάνοντας ή μειώνοντας αυτόματα την θερμοκρασία του νερού του λέβητα θέρμανσης. Έτσι όταν η εξωτερική θερμοκρασία πέφτει, τα σώματα καίνε και αντίστροφα όταν ανεβαίνει τα σώματα είναι λιγότερο ζεστά. Κατά αυτό τον τρόπο πετυχαίνουμε έλεγχο του καυστήρα εξοικονομώντας καύσιμο, με περισσότερες ώρες θέρμανσης, σταθερή θερμοκρασία χώρου και με θερμότερη μάζα κτιρίου.

Συμπέρασμα: Η αντιστάθμιση μπορεί να προσφέρει έως και 25% οικονομία!